Privacy vzw Komma

 

Privacybeleid

VZW Komma geeft om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over uw kind en het gezin hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook lichten wij toe op welke wijze wij uw gegevens opslaan en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van VZW Komma. U dient zich ervan bewust te zijn dat VZW Komma niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. VZW Komma respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u wenst om uw kind in te schrijven bij ons dan vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de werking worden verzameld en verwerkt. De gegevens die hierbij verzameld worden zijn:

•  medische gegevens van het kind

•  identificatiegegevens

•  gegevens over de vraag naar kinderopvang

•  gegevens over het gebruik van de kinderopvanglocatie door gezinnen

•  financiële gegevens en gegevens over de gezinssituatie

•  gegevens over de maatschappelijke kwetsbaarheid.

 

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van  VZW Komma of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VZW Komma of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Doeleinden

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:

• de klantenadministratie;

• de facturatie;

• de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;

• de ontwikkeling van een beleid;

• de naleving van de subsidievoorwaarden;

• de kinderopvangtoeslag, indien van toepassing

 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beeldmateriaal

In de opvang worden foto’s en filmpjes van groepsactiviteiten gemaakt, al dan niet met ouders, die gebruikt worden om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en de werking van de opvang. De foto’s die gebruikt worden op de website is na expliciete toestemming van de ouders. Dit heeft betrekking op foto’s die vanaf nu worden gebruikt. Foto’s waarbij voor 25/05/2018 toestemming werd gegeven mag blijven staan op de website tenzij er expliciet wordt gevraagd door de desbetreffende ouders om deze eraf te halen.

Derden

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin,
Creditmanagement @ advice incassobureau, KBC verzekeringen, Fortis bank, PC Service Hagers – IT, Reinaert registratie, CARE 4 KIDS registratie.

 

Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016.  Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

Bewaarperiode

In ons verwerkingsregister vindt u meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.  Door middel hiervan worden de categorieën van gegevens, de categorieën van ontvangers, de bewaartermijnen en rechtsgrond bewaard. Deze is ook op elk moment raadpleegbaar bij het initiatief. Ook de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vindt u daar nog eens vermeld. De gegevens worden ten slotte vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

Het beeldmateriaal wordt bewaard tot het desbetreffende kind (portret) uit de opvang is.

 

Het algemeen beeldmateriaal wordt bewaard voor maximaal één jaar nadat het kind uit de opvang is weg gegaan. Ouders kunnen ook steeds schriftelijke verwijdering van portret / algemeen beeldmateriaal vragen via het desbetreffende initiatief.

 

Cookiebeleid

Wij streven ernaar je open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op www.vdkomma.be

Wij gebruiken cookies om jouw gebruiksgemak op onze website te verbeteren en om advertenties en andere content te tonen naar gelang je interesses. Hier vind je een uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, en waarvoor ze gebruikt worden.  Indien je dat wenst, kunt je jezelf afmelden voor cookies. Via deze webpagina houden wij je ook op de hoogte over de ontwikkelingen rondom cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. In de cookie staan geen persoonsgegevens. Cookies worden lokaal opgeslagen op de computer of telefoon. De cookies die www.vdkomma.be gebruikt zijn te verdelen in functionele, analytische en tracking cookies.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van je gegevens. Daarnaast wordt uw cookie voorkeur opgeslagen.

Analytische cookies

Met deze cookies kunnen wij het surfgedrag van bezoekers op onze website meten zodat we het gebruikersgemak kunnen verbeteren.

Deze kunnen onderverdeeld worden in volgende:

Google Analytics: Een tracking service die ons inzicht geeft in het gedrag van de bezoekers, met als doel de gebruikerservaring te verbeteren. Tevens wordt inzicht verkregen in de resultaten van advertenties op websites van derden.

Google Tagmanager: Een service die ons helpt bij het beheren welke cookies geplaatst mogen worden bij de bezoeker van onze website.

Hotjar: Een tracking service die ons helpt erachter te komen wat verbeterd kan worden op de website om de gebruikerservaring te verbeteren.

Visual Website Optimizer: Een tracking service die ons helpt bij het beoordelen, testen en optimaliseren van onze website.

Tracking cookies (first en third-party)

Cookies die gebruikt worden om surfgedrag vast te leggen zodat het mogelijk is over verschillende domeinen relevante advertenties of content te tonen.

Google Double Click: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker. Double Click maakt gebruik van anonieme cookies. Deze cookies verzamelen gegevens over uw gedrag op onze website en slaan deze op onder een anoniem identificatienummer. Er worden dus geen persoonlijke gegevens als IP-adres, naam of andere gegevens bewaard.

Google AdWords: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Google) de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker op basis van je recente zoekopdrachten. Google Adwords gebruikt sessie en persistent cookies voor haar reclameproducten.

Facebookpixel: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Facebook) relevante Facebook-advertenties te tonen voor een specifieke gebruiker op basis van het gedrag op de website.

Facebook: Het kunnen delen en liken van content via Facebook.

 

Cookies blokkeren

Als je cookies blokkeert op www.vdkomma.be kun je deze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je dan niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je ook de instellingen van jouw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari (iOS)

 

Vragen en feedback

Heeft u vragen over ons privacybeleid, dan kan u contact opnemen met onze Data Protection Officer op onderstaande mailadres.

 

VZW Komma

Hendrik I Lei 17, 1800 Vilvoorde

directeur@vdkomma.be

Logo Komma