Een geschikt kinderdagverblijf vinden voor je kind is een weldoordachte keuze.

Je kind brengt er immers een groot deel van de belangrijke eerste levensjaren door.

 

Komma vzw tracht de opvang steeds in een huiselijke sfeer te doen.

Wij schenken aandacht aan

  • het unieke karakter van de verschillende kinderen,

  • het zich veilig voelen,

  • de kinderen kansen te geven om op uitdaging en ontdekking te gaan,

  • kansen geven om te doen,

  • de ontwikkeling van sociale contacten,

  • het respectvol met elkaar omgaan.

Elk kinderdagverblijf biedt een stimulerende leefomgeving aan voor de kinderen. De leefruimtes zijn onderverdeeld in verschillende soorten hoeken.

Rusten, kruipen, schilderen, leren lopen, prenten kijken, verkleden…
het kan allemaal in onze kinderdagverblijven.

 

Ook de samenwerking met de ouders en de buurt staat centraal.

We trachten hen zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij onze werking.