Kinderopvang

Een geschikt kinderdagverblijf vinden voor je kind is
een weldoordachte keuze.

Je kind brengt er immers een groot deel van de belangrijke
eerste levensjaren door.

 

Komma vzw tracht de opvang steeds in een huiselijke sfeer te doen.

Wij schenken aandacht aan

 • het unieke karakter van de verschillende kinderen,

 • het zich veilig voelen,

 • de kinderen kansen te geven om op uitdaging en ontdekking te gaan,

 • kansen geven om te doen,

 • de ontwikkeling van sociale contacten,

 • het respectvol met elkaar omgaan.

Elk kinderdagverblijf biedt een stimulerende leefomgeving aan voor de kinderen. De leefruimtes zijn onderverdeeld in verschillende soorten hoeken.

Rusten, kruipen, schilderen, leren lopen, prenten kijken, verkleden… het kan allemaal in onze kinderdagverblijven.

 

Ook de samenwerking met de ouders en de buurt staat centraal.

We trachten hen zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij onze werking.

Buitenschoolse kinderopvang

Wanneer je tijdens de schoolvakanties moet werken of als

het na schooltijd niet altijd mogelijk is om je kind op te vangen,

bieden wij je graag een oplossing in de vorm van buitenschoolse opvang.

 

Onze initiatieven zijn open

 • voor en na de schooluren

 • op woensdagnamiddag

 • op snipperdagen

 • tijdens vakanties

 

In de opvang gaat onze aandacht naar de kinderen

 • ze kunnen buiten spelen

 • zich amuseren in de speelhoeken

 • een hapje eten

 • hun huiswerk maken

 • op woensdag zijn er leuke activiteiten voor iedereen

 

Tijdens de vakanties zijn er themawerkingen met veel expressie en spelmomenten.

Je kind kan deelnemen aan verschillende activiteiten.

 

Kinderen die het liever wat rustiger houden, kunnen tekenen, kleuren of een boek lezen.

 

Binnenschoolse kinderopvang

Wij organiseren met een aantal scholen ook binnenschoolse opvang. Kinderen kunnen dan in de school voor -en naschools terecht voor korte opvang, met uitzondering van woensdagnamiddag.

 

Kinderen kunnen onder de enthousiaste begeleiding van gekwalificeerde medewerkers aan de slag. Er is mogelijkheid om zowel binnen als buiten te spelen en er is aangepast spelmateriaal.