Kinderbijslag, hoe zit dat nu?

 

Het nieuw kinderbijslagsysteem ‘het groeipakket’ gaat in vanaf 1 januari 2019.

Vanaf 1 januari 2019 krijgt elk kind een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen.

 

Voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 verandert er niets.
Men behoudt zijn basisbedrag incl. rang- en leeftijdstoeslag.
Niemand gaat erop achteruit.

 

Voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe systeem.

Let op: de participatietoeslagen van het nieuwe systeem gelden onmiddellijk voor iedereen, zowel voor de kinderen die onder het oude als het nieuwe systeem vallen.

 

Groeipakket vanaf 1 januari 2019:

Startbedrag: éénmalig bedrag van 1.100 euro voor elk kind bij geboorte of adoptie.

Basisbedrag: maandelijks 160 euro voor elk kind.

Daar bovenop kan nog een toeslag komen:

 

Zorgtoeslag:

Volledig wees: 160 euro

Halfwees: 80 euro

Pleegkind: 61 euro

Kind met bijzondere zorgnoden: variabel

Sociale toeslag:

 

Voor gezinnen met een inkomen lager dan 29.000 euro:
50 euro/kind (1 of 2 kinderen) of 80 euro/kind (3 kinderen)

 

Voor gezinnen met een inkomen tussen 29.000 en 60.000 en minstens drie kinderen:
60 euro/kind.

 

Participatietoeslag kinderopvang:

Voor wie zijn kinderen naar een kinderopvang stuurt die niet inkomensgerelateerd is.

Participatietoeslag onderwijs voor elk kind:

 

0-2 jaar: 20 euro per jaar

3 jaar: 150 euro per jaar

4 jaar: 150 euro per jaar

5-11 jaar: 35 euro per jaar

12-17 jaar: 50 euro per jaar

Vanaf 18 jaar: 60 euro per jaar

 

Participatietoeslag voor gezinnen met een laag inkomen (vroegere schooltoelage).

Bereken je kinderbijslag

Foto kinderbijslag.jpg
famifed logo.png