Even pauze.jpg
Dagelijkse momenten.jpg
Ik doe het lekker zelf.jpg
Niet huilen.jpg
Voel wat ik voel.jpg
Vurige kinderen.jpg

Ik en de ander

Kinderen staan met hun hele zijn in de wereld, die ontdekken ze elke dag opnieuw met een grote intensiteit.

Als kinderbegeleider staan we niet altijd stil bij het grote aantal prikkels die kinderen binnen krijgen en bij de tijd

die ze nodig hebben om opgedane indrukken te verwerken.

Rustmomenten zijn een must, maar hoe kan je dit nu precies aanpakken bij jonge kinderen? In deze workshop

reiken we je een aantal concrete ideeën aan. Door de vorming af te sluiten met een doe-moment, gaan

deelnemers bovendien niet met lege handen naar huis!

 

Boeken

Verzorgen, eten, slapen, … Het zijn momenten die dagelijks de revue passeren. De begeleiding ervaart

deze doorgaans als ‘druk druk druk!’, maar hoe zit het met de kinderen? Wat als we deze momenten eens door hun

bril bekijken?

Ook dagdagelijkse momenten bieden heel wat kansen om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Maar hoe

combineer je nu de organisatorische en praktische taken die bij deze momenten komen kijken met de zorg voor en

het spel van de kinderen? Hoe creëer je leuke rituelen waar de kinderen elke dag weer naar uitkijken en die

aansluiten bij hun leeftijd?

Tijdens deze vorming buigen we ons samen over deze vragen.

 

Boeken

 

 

Jonge kinderen zijn kleine ondernemers. Ze willen kijken, proberen, testen, …
Kortom ze willen het zelf doen, het zelf ervaren want daar leren ze echt van.

Ze oefenen hun motoriek, hun inzicht en groeien in hun emotionele ontwikkeling.

Hoe kunnen we kinderen steunen in hun drang naar zelfstandigheid? Waar trekken we grenzen?

 

Boeken

Huilende baby's, huilende peuters, wat doen we ermee?

Sommige kinderen huilen vaak, terwijl anderen alleen iets van zich laten horen als er écht iets is.
Tenminste, zo voelen wij dat aan.

Waarom huilen kinderen? En wanneer doen ze dat? Waarom is dat verschillend?

En belangrijk, wat doen we ermee? Troosten of laten huilen? Want we willen geen 'verwende' kinderen,
maar we willen kinderen natuurlijk wel serieus nemen als er iets is.

In deze vorming dompelen we ons onder in de taal die kinderen spreken door te huilen.

 

Boeken

 

Kinderen zijn een vat vol emoties, het ene moment zijn ze dolblij, het andere weer verdrietig, bang of boos.

Hoe kunnen we kinderen hierin het best ondersteunen?

Elk kind uit zijn of haar emoties op een andere manier. Het is belangrijk om deze gevoelens te herkennen en

gepast te reageren zodat de kinderen zich begrepen voelen. In deze vorming leer je hoe je beter kan omgaan

met emoties, impulsen en explosief gedrag bij kinderen.

 

Boeken

Slaan, bijten, driftbuien, huilen, niet luisteren, …

Het is een kleine opsomming van gedrag bij kinderen waar we het moeilijk mee hebben. Bepaalde oplossingen

leveren maar weinig resultaat op en al snel kom je in een cirkel terecht waarbij de frustratie aan beide kanten hoog

kan oplopen,

Waar komt dat gedrag, dat wij als moeilijk ervaren, vandaan? Hoe gaan we naar een oplossing waar beide,

kind en begeleider, zich beter in voelen?

Met een open blik kijken we naar kinderen en hun gedrag en gaan we graven in de lagen die onder dat

gedrag zit.

 

Boeken