Welkom bij binnenschoolse kinderopvang Patoe BIS

PATOE BIS is de binnenschoolse opvang die vzw Komma organiseert in samenwerking met basisschool De Zevensprong.

 

Kinderen die naar school gaan in de Zevensprong kunnen er voor-en naschools terecht voor korte opvang, met uitzondering van woensdagnamiddag.

 

Kinderen kunnen onder de enthousiaste begeleiding van gekwalificeerde medewerkers aan
de slag bij Patoe BIS. 
Er is mogelijkheid om zowel binnen als buiten te spelen en er is aangepast spelmateriaal.

Logo Patoe BIS.jpg

 

Contact

Opvanglocatie

Schoolstraat 7

3945 Ham

Tijdens de openingsuren kan je de begeleiding telefonisch bereiken op

GSM nummer 0475 780 280

 

Administratief centrum

Stipstraat 1

3945 Ham

Tel 013 53 11 56

administratie.ht@vdkomma.be

administratie.patoe@vdkomma.be

Documenten

Let op: 
de schriftelijke overeenkomst en inlichtingenfiche worden pas aanvaard na contact met de opvang. Een inschrijving is enkel geldig na de inschrijvingsprocedure zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.

Sociaal tarief

Sociaal tarief, een ouderbijdrage dat 50% van het normale tarief is, kan aangevraagd worden indien de ouders een bruto jaarinkomen hebben dat lager is het opgestelde grensbedrag voor een verhoogde tegemoetkoming.

U bezorgt hiervoor:

  • aanslagbiljet van de belastingen van het voorbije jaar

  • uittreksel uit het bevolkingsregister van uw gezinssamenstelling

 

U kunt uw aanvraag mailen naar

patoe@vdkomma.be

U dient steeds in september een nieuwe aanvraag voor het komen schooljaar in. U kunt de aanvragen indienen t/m 31 oktober, na deze datum worden enkel nog aanvragen geaccepteerd van nieuwe inschrijvingen.

  • Petit + Patoe op facebook