20200121_155857.jpg

Welkom bij buitenschoolse kinderopvang Spoenk

Erkend door Kind & Gezin.

 

Bij Spoenk is er altijd wat te doen.

 

Onze begeleiding zorgt ervoor dat het huiswerk in de opvang wordt gedaan in een rustige omgeving.

 

Tijdens de vakanties werken we rond thema’s met veel expressie-en spelmomenten voor ieder kind. 
Schilderen, knutselen, bal –en kringspelen , dansen en zingen, het kan allemaal !!!

 

Ook de buiteninfrastructuur van Spoenk zorgt ervoor dat sport – en spel een vaste plaats krijgt in onze dagindeling.

Logo Spoenk

Contact

Spoenk

De kleurenboom

Pastoor Goetschalckxstraat 57
(2de ingang via de schoutlaan)

2180 Ekeren

GSM begeleiding 0491 42 04 05

administratie.spoenk@vdkomma.be

 

Driehoek

Blarenstraat 19

2180 Ekeren

GSM begeleiding 0478 64 95 27

administratie.spoenk@vdkomma.be

GSM verantwoordelijke
(nieuwe inschrijvingen)

0499523159

Documenten

  • IBO Spoenk op facebook

Sociaal tarief

Sociaal tarief, een ouderbijdrage dat 50% van het normale tarief is, kan aangevraagd worden indien de ouders een bruto jaarinkomen hebben dat lager is het opgestelde grensbedrag voor een verhoogde tegemoetkoming.

U bezorgt hiervoor:

  • aanslagbiljet van de belastingen van het voorbije jaar

  • uittreksel uit het bevolkingsregister van uw gezinssamenstelling

 

U kunt uw aanvraag mailen naar

sociaaltarief@vdkomma.be

U dient steeds in september een nieuwe aanvraag voor het komen schooljaar in. U kunt de aanvragen indienen t/m 31 oktober, na deze datum worden enkel nog aanvragen geaccepteerd van nieuwe inschrijvingen.

1/3