skoffel 5..jpg

Welkom bij buitenschoolse kinderopvang Skoffel BIS

In Skoffel BIS worden kinderen van basisschool De Linde op woensdagnamiddag opgevangen van 12u30 tot 14u00.

 

Contact

Van Steenlandstraat 15

2100 Deurne

skoffel@vdkomma.be

GSM verantwoordelijke (nieuwe inschrijving en algemene informatie)

0499 52 31 59

GSM begeleiding (begeleiding, informatie en reservaties)

0474 94 29 58

 

Documenten

  • IBO Skoffel op facebook

Sociaal tarief

Sociaal tarief, een ouderbijdrage dat 50% van het normale tarief is, kan aangevraagd worden indien de ouders een bruto jaarinkomen hebben dat lager is het opgestelde grensbedrag voor een verhoogde tegemoetkoming.

U bezorgt hiervoor:

  • aanslagbiljet van de belastingen van het voorbije jaar

  • uittreksel uit het bevolkingsregister van uw gezinssamenstelling

 

U kunt uw aanvraag mailen naar

sociaaltarief@vdkomma.be

U dient steeds in september een nieuwe aanvraag voor het komen schooljaar in. U kunt de aanvragen indienen t/m 31 oktober, na deze datum worden enkel nog aanvragen geaccepteerd van nieuwe inschrijvingen.

© 2020 by Komma vzw. Proudly created with Wix.com

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 12 - 2800 Mechelen

info@vdkomma.be

Ondernemingsnummer vzw Komma 0477-558-120

Ondernemingsnummer vzw VDKO 0451-789-772