skoffel 5..jpg

Welkom bij buitenschoolse kinderopvang Skoffel BIS

In Skoffel BIS worden kinderen van basisschool De Linde op woensdagnamiddag opgevangen van 12u30 tot 14u00.

 

skoffel%20bis.jpg

Contact

Van Steenlandstraat 15

2100 Deurne

skoffel@vdkomma.be

GSM verantwoordelijke (nieuwe inschrijving en algemene informatie)

0499 52 31 59

GSM begeleiding (begeleiding, informatie en reservaties)

0474 94 29 58

 

Documenten

  • IBO Skoffel op facebook

Sociaal tarief

Sociaal tarief, een ouderbijdrage dat 50% van het normale tarief is, kan aangevraagd worden indien de ouders een bruto jaarinkomen hebben dat lager is het opgestelde grensbedrag voor een verhoogde tegemoetkoming.

U bezorgt hiervoor:

  • aanslagbiljet van de belastingen van het voorbije jaar

  • uittreksel uit het bevolkingsregister van uw gezinssamenstelling

 

U kunt uw aanvraag mailen naar

sociaaltarief@vdkomma.be

U dient steeds in september een nieuwe aanvraag voor het komen schooljaar in. U kunt de aanvragen indienen t/m 31 oktober, na deze datum worden enkel nog aanvragen geaccepteerd van nieuwe inschrijvingen.