IMG-20200529-WA0010.jpg

Welkom bij buitenschoolse kinderopvang Kosko

Erkend door Kind & Gezin.

 

In Kosko valt er voor elk kind steeds wat te beleven!
Je kind kan zich uitleven in één van onze speelhoeken, een gezelschapsspel spelen, zijn teken- en knutselkunsten tonen of andere talenten tot uiting laten komen onder begeleiding van een enthousiast team kinderbegeleiders.

 

Voor elke leeftijdsgroep is er aangepast spelmateriaal. De oudere kinderen hebben daarnaast ook hun eigen plekje in de tienerhoek.
Als het weer het toelaat, mag er uiteraard ook buiten gespeeld worden op onze speelplaats.

Op woensdagnamiddag en tijdens vakantiedagen worden er per leeftijdsgroep themagerichte activiteiten aangeboden waaraan elk kind mag deelnemen.

 

De kinderen van Kosko worden zoveel mogelijk betrokken bij het bepalen van onze activiteiten!

Kosko geeft extra gas, samen met ‘Raket’, om toegankelijk te zijn voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs.

 

Vanuit het pilootproject leerlingenvervoer krijgen we nieuwe middelen om de werking aan te passen, onze ruimte bereikbaarder te maken, personeel breder te vormen en aan specifieke behoeftes van uw kind te kunnen voldoen.

 

Meer info over het pilootproject leerlingenvervoer in samenwerking met Raket

kosko.jpg

Contact

Kosko

Baron Leroystraat 31

2100 Deurne

kosko@vdkomma.be

GSM begeleiding 

0476820413

administratie.kosko@vdkomma.be

GSM verantwoordelijke organisatie:
Ellen Havermans: 0499 52 31 59

GSM verantwoordelijke personeel:
Sien Bolsens: 0473 83 44 03

GSM verantwoordelijke pedagogie:
Simon Rombauts: 0474 97 59 50

Sociaal tarief

Sociaal tarief, een ouderbijdrage dat 50% van het normale tarief is, kan aangevraagd worden indien de ouders een bruto jaarinkomen hebben dat lager is het opgestelde grensbedrag voor een verhoogde tegemoetkoming.

U bezorgt hiervoor:

  • aanslagbiljet van de belastingen van het voorbije jaar

  • uittreksel uit het bevolkingsregister van uw gezinssamenstelling

 

U kunt uw aanvraag mailen naar

sociaaltarief@vdkomma.be

U dient steeds in september een nieuwe aanvraag voor het komen schooljaar in. U kunt de aanvragen indienen t/m 31 oktober, na deze datum worden enkel nog aanvragen geaccepteerd van nieuwe inschrijvingen.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3